teisipäev, 24. jaanuar 2017

Enn Vetemaa "Eesti näkiliste välimääraja"

Enn Vetemaa "Eesti näkiliste välimääraja" oli omal ajal vist ikooniline teos. Pealtnäha lihtne ja lõbus raamatuke, aga teades tolleaegseid olusid (esmatrükk ilmus 1983. aastal), siis kaldun arvama, et teosesse on peidetud hulganisti vihjeid ja kriitikat valitseva korra vastu. Praegu on lõbus lugeda, kuidas naiadoloogia kommunismiehitaja tööplaani sobituma peaks. Teos on kirjutatud tõsises teadusliku välimääraja stiilis, siit saab teada nii näkiliste süstemaatilise liigituse kui ka vahendid, mida näkiuurija ehk naiadoloog uurimistööks kasutama peab. Ennekõike on naiadoloogia väliteadus - kõige tähtsam on näkiliste pidev vaatlemine ja tundmaõppimine looduses. Vaatluse korralikuks läbiviimiseks ja talletamiseks peavad tingimata kaasas olema märkmik, pliiats, nuga selle teritamiseks ja välimääraja. Määraja, märkmike ja muu kirjanduse paigutamiseks on väga otstarbekas üle õla kantav välitasku. Pikemail matkadel kanname kaasas ka seljakotti, kuhu piagutame kompassi, ujumislestad, fotokaamera, toidukraami jne. (lk 13).

Ei ole vaja karta, et näkid kuidagi ohtlikud oleksid, see on kõik absurdne vananaistejutt. Suuremas osas on näkid kartlikud, malbed ja õrnad olendid, kes igatsevad inimestega häid kontakte luua, kuid tihtipeale osutuvad sellekski liiga pelglikuks.

Selliste teadmistega varustatult saab algaja näkiuurija vaatlustele asuda. Kõige tähtsamaks näkkide käitumise juures tuleb pidada peibutuspoose (peibutustegevust). Põhiliselt just nende järgi ongi näkilised sugukondadeks jagatud. Kaunisjuuslaste ja peakratslaste sugukonnad ehitavad oma peibutuskunsti usule kauniste juuksekiharate mõjust inimhingele. Pesurid on peibutuslikuks tööprotsessiks valinud aga pesemise. Röökurlased rajavad oma lootused kaunile lauluhäälele, samas kui paljastisslastele on elu, armastuse ja tervise sümboliks katmata piimanäärmed.

Vetemaa tugineb välimääraja koostamisel paljuski M. J. Eiseni "Näkiraamatule" ja muudele vanarahva juttudele. Paljud kokkusaamiste kirjeldused on raamatus ära toodud. Aga samuti käsitletakse näkifüüsikat, nagu metamorfoose ja autor pole peljanud välimäärajas ka hulga valemeid ära tuua.

1 kommentaar: